Guvernul a extins atribuţiile Consiliului Legislativ, printr-un proiect de lege

Astfel Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, precum şi a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

„Astăzi Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru a realiza un angajament aferent componentei «bună guvernanţă» pentru a asigura o mai mare predictibilitate şi transparenţă la nivel legislativ….

obiectiv

Vezi și

VEZI și